Našou snahou je dodať Vám tovar k Vašej najvyššej spokojnosti. Ak nájdete na tovare výrobný chybu, dierku, chybnú tlač, zlý rozmer iné množstvo a podobne môžete si uplatniť reklamáciu. Chybu odfoťte a pošlite nám ju na email info@edrozd.sk s označením „reklamácia“. Budeme ju riešiť k vašej spokojnosti výmenou tovaru, vrátením peňazí alebo dohodou o zľave.

 1. V zmysle ustanovenia § 7 a 8 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď kupujúci, alebo nim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme tovar.
 2. V prípade darčekov kúpených v predstihu „vianočných darčekov, darčekov odosielaných do zahraničia a podobne“ môžete požiadať o predĺženú lehotu na vrátenie tovaru, alebo odstúpenie od zmluvy, radi vám vyhovieme.
 3. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne v sídle predávajúceho, alebo odoslaním tovaru na adresu predávajúceho: e-DROZD s. r. o., Dolná 43/9, 967 01 Kremnica, Slovenská republika. Kupujúci je v prípade vrátenia tovaru povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka (tovar odoslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý, ale naopak bude kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok používania a opotrebenia v nepoškodenom pôvodnom obale. 
 4. Predávajúci tovar prekontroluje. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru ku kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude kupujúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v odstúpení od zmluvy alebo poštovou poukážkou na adresu kupujúceho a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka. 
 5. Predávajúci tovar prekontroluje. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru ku kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude kupujúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v o dstúpení od zmluvy alebo poštovou poukážkou na adresu kupujúceho a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný,  vyhradzuje si predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.
 6. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.  V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 3 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa spolu zmluvné strany nedohodnú inak.
 7. Odstúpiť od zmluvy nie je možné v prípade:
  1. tovaru deleného a strihaného ako koberce, látky, záclony, podlahové krytiny z dôvodu nespokojnosti farebného odtieňa, alebo veľkosti vzoru.
  2. na mieru vyrobených výrobkov matracov a molitanových dosiek.
  3. oblečených alebo vyskúšaných ponožiek a pančuchového tovaru z hygienických dôvodov.
 8. Stuhy, popruhy, gumy sa snažíme dodávať bez prestrihu v celku, ale vzhľadom od veľkosti objemu od výrobcov to  nie  je vždy  možné. Za každý prestrih pridávame 10 centimetrov. Látky, tkaniny metráž všeobecne má výrobcom označované chyby materiálu za ktoré  pridávame 10 centimetrov. 
 9. Dovoľujeme si Vás upozorniť, aby ste pri materiáloch so zrážanlivosťou dodržali vždy predpranie! Pri prvom praní môžu prírodne materiály púšťať farbu, čo nie je chyba.